Gespecialiseerd in het

Taxeren van bedrijven

Ons team van taxateurs is gespecialiseerd in het taxeren van bedrijven en exploitatie-gebonden onroerend goed in de dag- en verblijfsrecreatieve sector (business valuation). Wij zorgen ervoor dat de taxatie wordt opgesteld volgens Europese en internationale richtlijnen en voldoet aan de eisen van betrokken professionele partijen.

Door de vele transacties die wij jaarlijks begeleiden hebben wij een goed inzicht in de ontwikkelingen van de marktprijzen in deze specifieke branche. Voor het bepalen van de actuele marktwaarde gebruiken wij diverse erkende branche-specifieke waarderingsmodellen welke wij toetsen aan de markt doormiddel van referentie data. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat wij een correcte marktwaarde voor u bepalen. Voordat we tot een opdrachtformulering overgaan, maken wij graag een vrijblijvende maatwerk offerte. U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor.

Registraties en certificeringen

Onze taxateurs beschikken over de vereiste registraties en certificeringen vanuit het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, waardoor zij Professionele Taxatiediensten (PTD’s) mogen verrichten. Ook beschikken zij over verscheidene aanvullende registraties, zodat onze taxatierapporten ook voldoen aan Europese- en Internationale regelgeving. Wij zijn ook gecertificeerd om XBRL-taxaties op te maken.

Taxatie jachthaven

Wilt u graag een taxatie uitvoeren voor een jachthaven? Dit kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld bij financiering voor aankoop, verkoop of voor fiscale doeleinden. Graag plannen we in samenspraak met u een opname voor een visuele inspectie. Vervolgens zullen we aan de hand van de benodigde stukken de rapportage uitwerken door onder andere kadastrale en publiekrechtelijke recherche, analyse, omschrijving vastgoedobject en locatie en onderhoud beoordeling. De berekeningen worden opgebouwd met daarbij een toelichting en onderbouwing van de waardering. Waarna wij u een concept rapportage kunnen doen toekomen. Wilt u graag een taxatie van een jachthaven laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op, onze taxateurs helpen u graag verder.

De navolgende registraties/certificeringen zijn aanwezig:

  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT): Ingeschreven in de kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed met aantekening Grootzakelijk Vastgoed en de Vakgroep Modelmatig Waarderen;
  • Recognised European Valuer (REV): Persoonlijke REV-registraties op het gebied van Recreatie (hotels, campings, pretparken, jachthavens etc.);
  • Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS): Regulated Firm en persoonlijke registratie MRICS;
  • Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM): NVM-kantoor en persoonlijke registraties als NVM Business Taxateur met als specialisme: Taxatie zakelijk, Landelijk vastgoed, Horeca en Recreatie;
  • XBRL-certificering bancaire rapportages;
  • Kennispartner van Hiswa Recron.